Právní doložka pro internetový obchod: www.outdoorfriends.cz

Copyright:

Všechny materiály, které jsou publikovány na webových stránkách www.outdoorfriends.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na těchto stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek www.outdoorfriends.cz, firmy VV2 s.r.o., zvláště popisy a vyobrazení prodávaných produktů (fotografie produktů) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.
odpovědnost:

Odpovědnost:

Zároveň tímto upozorňujeme, že informace na stránkách www.outdoorfriends.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby. Provozovatel webových stránek může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.