Obchodní a nákupní podmínky internetového obchodu OutdoorFriends.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu http://outdoorfriends.cz jehož provozovatelem je:
VV2 s.r.o., Skryjova 1606/8, 514 01 Brno, Česká republika,
IČ:02897695, DIČ:CZ02897695,
zapsaná v obchodním rejstříku dne 14.4.2014 vedeném u Magistrátem města Brna
tel.: 739 366 254, e-mail: info@outdoorfriends.cz (dále jen "Prodávající")

1. Definice

* prodávající - provozovatel internetového obchodu OutdoorFriends.cz
* kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
* zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu OutdoorFriends.cz
* objednávka - kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem.

3. Storno objednávky

a) Kupující právo stornovat objednávku bez udání důvodu v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání zboží.

b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet nebo zaslána na adresu do 7-jejich pracovních dnů.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se vztahuje i při osobním převzetí zboží na adrese provozu nebo ve skladu internetového obchodu, ve smyslu zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění.

b) Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:

» záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve, spolu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu, resp. adresou pro vrácení peněz
» zboží, pokud je již převzat, zašle kupující na adresu prodávajícího
» zboží nesmí být poškozeno
» zboží musí být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu a dokladu o koupi
» zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, nikoliv na dobírku

c) Při splnění výše uvedených podmínek vrátí prodávající peníze za zboží převodem na účet kupujícího nebo zasláním na jeho adresu, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení zboží. Při nesplnění některé z podmínek bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.

d) V případě, že zákazník bez předchozího stornování objednávky zásilku nepřevezme, souhlasí s tím, aby provozovatel elektronického obchodu zveřejnil jeho osobní údaje (jméno, příjmení, město bydliště) na tzv. "Černé listině zákazníků", a to přímo na stránce obchodu.

Reklamační adresa a adresa pro vrácení zboží již převzatého zboží:
Zajistíme převzetí kurýrem. Stačí zabalit vracející zboží minimálně tak, jak Vám bylo doručeno :)

5. Dodací podmínky

a) Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle od 1 do 2 pracovních dnů od jejího potvrzení. V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.

b) Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanovené kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k použití, případně záruční list.

6. Poplatky za přepravu

a) Kurýr GLS (na dobírku, převodem nebo při platbou kartou)
- Při objednávce do 1500 účtujeme poplatek 150
- Při objednávce nad 1500 je přepravní ZDARMA.

b) Českou poštou balíčky neposíláme!

c) Balné neúčtujeme.

d) Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti.

e) Při objednávce do zahraničí prodávající vypočítá poštovné individuálně, podle hmotnosti zásilky a státu, do kterého zásilku posílá. Při zásilce do zahraničí je platbu nutné zrealizovat předem, na základě prodávajícím zaslané proforma faktury.

7. Záruka, reklamace a servis

a) Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned při převzetí. Pokud je na zásilce výrazné mechanické poškození, zjevně způsobené přepravou, právo ji nepřevzít.

b) Pro uplatnění reklamace platí běžný reklamační postup. Záruční doba na zboží je 24 měsíců, případně je ohraničena datem spotřeby. Kupující je povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu čistý, mechanicky nepoškozené, včetně manuálů a záručního listu nebo faktury.

c) Právo na záruku zaniká v případě, že k poškození příp. k chybě došlo mechanickým nebo nesprávným zacházením se zbožím, případně jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyjmuty závady a poškození zboží, způsobené živelnou pohromou.

8. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky zároveň kupující prohlašuje, že se před jejím vyplněním seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2017.